Kancelaria Prawna
Bartosz Smółka

O mnie

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorant w katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2013 r. do 2018 r. asystent sędziego w Sądzie Rejonowym.

W 2017 r. ukończyłem Szkołę Liderów Ekonomii Społecznej w Rudzie Śląskiej. Od 2018 r. pełnię rolę mediatora i doradcy obywatelskiego. W 2018 r. zostałem wybrany Radnym Rady Powiatu Będzińskiego na lata 2018-2023.

Od ponad 2 lat jestem także Dyrektorem ds. prawno-administracyjnych rudzkiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży “PRZYSTANEK” w Rudzie Śląskiej. Doświadczenie zawodowe zdobyłem w trakcie wieloletniej współpracy z Kancelariami adwokackimi i radcowskim a także odbywając staż w Prokuraturze Rejonowej.

Jestem autorem i współautorem publikacji naukowych:

1. E. Bachera, B. Smółka, Instytucja referendarza sądowego w kontekście zmian procedury karnej, [w:] Szkice o nowym modelu procesu karnego,
red. T. Gardocka, M. Jakubik, s. 88 – 105.

2. E. Bachera, B. Smółka, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 maja 2013 r., V ACa 150/13, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2014, nr 3, red. J. Warylewski, s. 39 – 45.

3. E. Bachera, B. Smółka, Instytucja sądu polubownego – konkurent czy też forma pomocy dla sądownictwa powszechnego?, [w:] Themis Polska Nova 2014, nr 1 (6), red. J. Sobczak, s. 241-256.

4. E. Bachera, B. Smółka, Salus aegroti suprema lex esto – rozważania nad granicami błędu lekarskiego, [w:] Lubelskie Zeszyty Prawnicze, nr 1, Lublin 2015, publikacja elektroniczna pod adresem: http://www.kul.pl/files/1162/LZP_nr_1.pdf, s. 5-16.

5. E. Bachera, B. Smółka, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 maja 2013 r., I ACa 124/13[w:] Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2015, nr 2 (w druku/.

6. E. Bachera, B. Smółka, Świadek koronny – element walki z przestępczością czy sposób na bezkarność ?, Role uczestników postępowań sądowych-wczoraj, dziś i jutro, red. D. Gil, E. Kruk, Lublin 2015, s. 109-122 /w druku/.

7. E. Bachera, H. Chmielewska, B. Smółka, Międzynarodowy transport zwłok – postulaty de lege lata i de lege ferenda, [w:] Non omnis moriar. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane zagadnienia dziedziczenia oraz swobody działalności funeralnej /w druku/.

8. E. Bachera, B. Smółka, Prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia osobom żyjącym w związku nieformalnym – potrzeba uregulowań ? [w] Prawa pacjenta /w druku/.

9. E. Bachera, H. Chmielewska, B. Smółka, Opinia biegłego seksuologa w sprawach przeciwko pedofilom [w:] monografia naukowa pod wydawnictwem WSP im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu /w druku

10. E. Bachera, B. Smółka, Nowy zakres obowiązków prokuratora w znowelizowanej procedurze karnej a szybkość postępowania, Uniwersytet SWPS /w druku/.

LAT DOŚWIADCZENIA

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Kontakt

Kancelaria Prawna

Bartosz Smółka

NIP: 625-241-99-60
REGON: 385095338

Adres kancelarii

ul. Piłsudskiego 24/1,
42-500 Będzin

Adres do korespondencji:

ul. bp. A. Śmigielskiego 7B/51,
42-500 Będzin

E-mail

barteksmolka@hotmail.com

Telefon

(+48) 509-371-459

Napisz do nas