Upadłość konsumencka - jak wyjść z niewypłacalności przy pomocy prawnika

Upadłość konsumencka – pomoc osobom zadłużonym

Rożne okoliczności życiowe mogą doprowadzić do ogromnych problemów finansowych. Osoby zaciągające zobowiązania finansowe nie zakładają, że ich wysokość może okazać się ogromnych obciążeniem. Choroba, utrata pracy i inne sytuacje losowe, mogę w krótkim czasie ograniczyć zdolność spłacania zobowiązań. A gdy zobowiązania finansowe przerastają nasze możliwości, może to oznaczać ryzyko utraty mieszkania, domu, wszelkiego majątku czy narzędzi do pracy. W takich właśnie sytuacjach pomocna okazuje się upadłość konsumencka – sądowa procedura regulująca spłatę zadłużenie w miarę możliwości zarobkowych.

Upadłość konsumencka – okres spłaty

Sąd rozpatrując wniosek o upadłość konsumencką weźmie pod uwagę wszystkie Twoje zobowiązania, uwzględni Twoje możliwości zarobkowe a także koszty utrzymania rodziny. Majątek ruchomy, który najpotrzebniejszy w życiu codziennym Twoim i rodziny, zostanie ochroniony przed działaniami wierzycieli. Twoje dochody, w tym świadczenie emerytalno-rentowe, również zostaną objęte ochroną. Na realizację planu spłaty wierzycieli będziesz miał do 7 lat.

Upadłość konsumencka – postępowanie uproszczone oraz zwykłe

Postępowanie uproszczone to szybka procedura, w ramach której wniosek o upadłość konsumencką jest rozpatrywany przez sąd, a następnie ogłoszona jest sama upadłość konsumencka i plan spłaty wierzycieli.
W postępowanie zwykłym rozpatrywane są bardzo złożone sprawy związane z upadłością konsumencką. Takie postępowanie może potrwać do dwóch lat.

Upadłość konsumencka – wsparcie kancelarii prawnej

Nieregulowane zobowiązania finansowe to najczęściej nieprzyjemne sytuacje związane z firmami windykacyjnymi czy komornikami. Wizyta w kancelarii prawnej pomoże Tobie zrozumieć, że można je ograniczyć. Możliwe jest regulowanie swoich zaległych zobowiązań finansowych bez strachu o nieruchomość czy zajęcie Twoich dochodów powyżej kwoty koniecznej do utrzymania rodziny. Głównym zadaniem związanym z upadłością konsumencką jest przygotowanie wniosku do sądu. Poza przygotowaniem wniosku o upadłość konsumencką, prawnik wyjaśni Tobie wszystkie kroki tej procedury.

Gromadzimy dokumenty o Twojej aktualnej sytuacji finansowej
Przygotowujemy listę wierzycieli wraz z wartością długu. Musimy również spisać Twój majątek
Przygotowujemy wniosek o upadłość konsumencką skupiając się na Twoich możliwościach finansnowych spłaty
Gotowy wniosek składamy do sądu wraz z opłatą 30 zł
Sąd po rozpatrzeniu wniosku wyznaczy syndyka. To z z jego udziałem będziemy dokonywać spłaty zobowiązań

Kontakt

Kancelaria Prawna

Bartosz Smółka

NIP: 625-241-99-60
REGON: 385095338

Adres kancelarii

ul. Piłsudskiego 24/1,
42-500 Będzin

Adres do korespondencji:

ul. bp. A. Śmigielskiego 7B/51,
42-500 Będzin

E-mail

barteksmolka@hotmail.com

Telefon

(+48) 509-371-459

Napisz do nas